Open Access Highly Accessed Technical advance

Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Fuman Jiang, Jinghui Ren, Fang Chen, Yuqiu Zhou, Jiansheng Xie, Shan Dan, Yue Su, Jianhong Xie, Baomin Yin, Wen Su, Huakun Zhang, Wei Wang, Xianghua Chai, Linhua Lin, Hui Guo, Qiyun Li, Peipei Li, Yuying Yuan, Xiaoyu Pan, Yihan Li, Lifu Liu, Huifei Chen, Zhaoling Xuan, Shengpei Chen, Chunlei Zhang, Hongyun Zhang, Zhongming Tian, Zhengyu Zhang, Hui Jiang, Lijian Zhao, Weimou Zheng, Songgang Li, Yingrui Li, Jun Wang, Jian Wang and Xiuqing Zhang*

BMC Medical Genomics 2012, 5:57  doi:10.1186/1755-8794-5-57

Article Metrics

19472
Total accesses


2
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 334 accesses
  • Last 365 days: 6233 accesses
  • All time: 19472 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by