Open Access Research article

Epidemiological characteristics of acute disseminated encephalomyelitis in Nanchang, China: a retrospective study

Chang-hui Xiong, Yan Yan*, Zhen Liao, Shi-hui Peng, Hai-rong Wen, Yan-xia Zhang, Shu-hua Chen, Jian Li, Hai-ying Chen, Xiao-wu Feng, Hui-qing Yao, Li Huang and Li Zhang

BMC Public Health 2014, 14:111  doi:10.1186/1471-2458-14-111

Article Metrics

1005
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 36 accesses
  • Last 365 days: 542 accesses
  • All time: 1005 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information