Open Access Research article

Sequence variations in DNA repair gene XPC is associated with lung cancer risk in a Chinese population: a case-control study

Yun Bai, Liang Xu, Xiaobo Yang, Zhibin Hu, Jing Yuan, Feng Wang, Minhua Shao, Wentao Yuan, Ji Qian, Hongxia Ma, Ying Wang, Hongliang Liu, Weihong Chen, Lin Yang, Guangfu Jing, Xiang Huo, Feng Chen, Yanhong Liu, Li Jin, Qingyi Wei, Wei Huang, Hongbing Shen, Daru Lu* and Tangchun Wu*

BMC Cancer 2007, 7:81  doi:10.1186/1471-2407-7-81

Article Metrics

4181
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 42 accesses
  • Last 365 days: 495 accesses
  • All time: 4181 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information