Table 6

Univariate and multivariate analyses of prognostic factors in GEICAM/9906
MVA analysis for OS Univariate analysis Multivariate analysis (backward/forward stepwise selection)
Signatures HR Lower 95% Upper 95% p-value HR Lower 95% Upper 95% p-value
ARM FEC-P vs. FEC 0.708 0.528 0.948 0.021 0.734 0.543 0.993 0.045
Grade 3 vs. 1-2 1.745 1.297 2.346 <0.001 1.335 0.962 1.853 0.084
Nodes >3 vs. 1-3 2.103 1.574 2.808 <0.001 1.882 1.391 2.546 0.000
Tumor size >2 cm vs. ≤2cm 2.089 1.510 2.890 <0.001 1.724 1.224 2.427 0.002
Age >50 vs ≤50 1.189 0.890 1.589 0.242 1.012 0.999 1.026 0.078
ER status by IHC + vs. - 0.619 0.449 0.855 0.004 - - - -
ER status by GE + vs. - 0.536 0.387 0.741 <0.001 0.630 0.438 0.906 0.013
Clinical HER2 status + vs. - 1.389 0.9532 2.024 0.0872 - - - -

Bastien et al.

Bastien et al. BMC Medical Genomics 2012 5:44   doi:10.1186/1755-8794-5-44

Open Data