Open Access Open Badges Pre-publication history

Targeting insulin resistance in type 2 diabetes via immune modulation of cord blood-derived multipotent stem cells (CB-SCs) in stem cell educator therapy: phase I/II clinical trial

Yong Zhao*, Zhaoshun Jiang, Tingbao Zhao, Mingliang Ye, Chengjin Hu, Huimin Zhou, Zhaohui Yin, Yana Chen, Ye Zhang, Shanfeng Wang, Jie Shen, Hatim Thaker, Summit Jain, Yunxiang Li, Yalin Diao, Yingjian Chen, Xiaoming Sun, Mary Beth Fisk and Heng Li

BMC Medicine 2013, 11:160  doi:10.1186/1741-7015-11-160

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 15 Feb 2013
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 21 Feb 2013
Reviewer's Report Sigurd Lenzen 04 Mar 2013
Reviewer's Report Anne Joerns 05 Apr 2013
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 26 Apr 2013
Reviewer's Report Anne Joerns 16 May 2013
Reviewer's Report Sigurd Lenzen 17 May 2013
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 25 May 2013
Editorial acceptance 30 May 2013
Published 09 Jul 2013