Download references

Open Access

Toll-like receptor 4 signaling promotes epithelial-mesenchymal transition in human hepatocellular carcinoma induced by lipopolysaccharide

Ying-Ying Jing, Zhi-Peng Han, Kai Sun, Shan-Shan Zhang, Jing Hou, Yan Liu, Rong Li, Lu Gao, Xue Zhao, Qiu-Dong Zhao, Meng-Chao Wu and Li-Xin Wei*

BMC Medicine 2012, 10:98  doi:10.1186/1741-7015-10-98

Include


Format