Table 1

Interspecies comparison of LALBA TATA box sequences

Species

TATA box *

Efficiency†

Accession


Cape fur seal ‡

-58 AAGAAAA

1.2–1.5%

EU295506

Sea lion ‡

-58 AAGAAAA

1.2 – 1.5%

EU295508

Antarctic fur seal‡

-58 AAGAAAA

1.2 – 1.5%

EU295507

Grey seal§

-59 AATAAAA

60 – 75%

EU2955011

Harbour seal§

-59 AATAAAA

60 – 75%

EU295509

Ringed seal§

-59 AATAAAA

60 – 75%

EU2955010

Canine

-59 AATAAAA

60 – 75%

NC006609

Human

-56 TATAAAA

100 – 172%

X05153

Bovine

-59 AATAAAA

60 – 75%

M90645

Sheep

-59 AATAAAA

60 – 75%

AB040058

Camel

-53 AATAAAA

60 – 75%

AJ409281

Guinea pig

-59 AATAAAA

60 – 75%

Y00726

Goat

-59 AATAAAA

60 – 75%

M63868

Pig

-60 AATAAAA

60 – 75%

L31945

Rabbit

-59 AATAAAA

60 – 75%

AF123893

Water Buffalo

-59 AATAAAA

60 – 75%

F194373

Domestic Yak

-59 AATAAAA

60 – 75%

AF194372

Mouse

-57 CATAAAA

60 – 75%

M87863

Rat

-56 AATAAAA

60 – 75%

X00461


* numbers represent base pairs relative to start of translation

prediction based on studies by Wobbe and Struhl [12] and expressed as a percentage of the consensus TATAAAG

‡ Otariid seal

§ Phocid seal

Sharp et al. BMC Biology 2008 6:48   doi:10.1186/1741-7007-6-48

Open Data