Figure 3.

Faces Pain Scale-Revised – Swahili. Instructions for patients: “Hizi nyuso zaonyesha jinsi kitu kinaweza umiza. Uso ulio kushoto hauonyeshi uchungu. Nyuso hizo zaonyesha uchungu zaidi na zaidi kuanzia kushoto kuelekea kulia hadi uso ulio kulia – inaonyesha uchungu ulio mwingi zaidi. Lenga uso unaoonyesha jinsi unavyoumia sasa hivi.” This figure has been reproduced with permission of the International Association for the Study of Pain® (IASP®). The figure may not be reproduced for any other purpose without permission.

Huang et al. BMC Palliative Care 2012 11:5   doi:10.1186/1472-684X-11-5
Download authors' original image