Table 1

Parameters of the CO···HX hydrogen bond

n

φ

ψ

O···H

COH

OHX

dihCOHX


γ region of the generic amino acid

CO···HN

518

-85(3)°

81(11)°

2.39(0.24) Å

107(5)°

123(10)°

178(11)°

ζ region of pre-proline: UP PUCKER

CO···Hδ1Cδ

105

-129(6)°

80(6)°

3.64(0.27) Å

79(8)°

75(10)°

25(9)°

CO···Hδ2Cδ

2.59(0.22) Å

99(12)°

144(14)°

-108(18)°

ζ region of pre-proline: DOWN PUCKER

CO···Hδ1Cδ

406

-129(6)°

74(9)°

3.16(0.38) Å

95(32)°

101(20)°

22(11)°

CO···Hδ2Cδ

2.98(0.36) Å

71(10)°

113(22)°

-118(14)°


Ho and Brasseur BMC Structural Biology 2005 5:14   doi:10.1186/1472-6807-5-14

Open Data