Open Access Open Badges Pre-publication history

Validation of the Oxford classification of IgA nephropathy for pediatric patients from China

Weibo Le, Cai-Hong Zeng, Zhangsuo Liu, Dong Liu, Qing Yang, Rui-Xia Lin, Zheng-Kun Xia, Zhong-Min Fan, Guanghua Zhu, Ying Wu, Hong Xu, Yihui Zhai, Ying Ding, Xiaoqing Yang, Shaoshan Liang, Hao Chen, Feng Xu, Qian Huang, Hongbing Shen, Jianming Wang, Agnes B Fogo* and Zhi-Hong Liu*

BMC Nephrology 2012, 13:158  doi:10.1186/1471-2369-13-158

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 27 Apr 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 02 May 2012
Reviewer's Report Koichi Nakanishi 01 Jun 2012
Reviewer's Report Bum Soon Choi 20 Aug 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 23 Aug 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 23 Aug 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 22 Oct 2012
Reviewer's Report Koichi Nakanishi 28 Oct 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 10 Nov 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 10 Nov 2012
Editorial acceptance 18 Nov 2012
Published 27 Nov 2012