Open Access Research article

Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is associated with estimated glomerular filtration rate in hypertensive Chinese males

Qing Dong, Genfu Tang, Mingli He, Yunqing Cai, Yefeng Cai, Houxun Xing, Liming Sun, Jianping Li, Yan Zhang, Fangfang Fan, Binyan Wang, Ningling Sun, Lisheng Liu, Xiping Xu, Fanfan Hou, Hongbing Shen*, Xin Xu* and Yong Huo*

BMC Medical Genetics 2012, 13:74  doi:10.1186/1471-2350-13-74

Article Metrics

1771
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 35 accesses
  • Last 365 days: 508 accesses
  • All time: 1771 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information