Table 1

Primers sequence for the rat genes characterized in this experiment
Genes Primers Accession number
TNF-alpha Forward primer 5’-TGATCGGTCCCAACAAGG A-3’ AY427675
Reverse primer 5’-TGCTTG GTG GTTTGCTACGA-3’
IL-1beta Forward primer 5’-TGCTGATGTACCAGTTGGGG-3’ NM031512
Reverse primer 5’-CTCCATGAGCTTTGTACAAG-3’
IL-6 Forward primer 5’-GCCCTTCAGGAACAGCTATG-3’ NM012589
Reverse primer 5’-CAGAATTGCCATTGCACAAC-3
GAPDH Forward primer 5’-CCCCCAATGTATCCGTTGTG-3’ NM01008
Reverse primer 5’-TAGCCCAGGATGCCCTTTAGT-3’

Quan-Xin et al.

Quan-Xin et al. BMC Gastroenterology 2012 12:148   doi:10.1186/1471-230X-12-148

Open Data