Open Access Research article

Identification of a novel Getah virus by Virus-Discovery-cDNA random amplified polymorphic DNA (RAPD)

Tingsong Hu, Ying Zheng, Yan Zhang, Gangshan Li, Wei Qiu, Jing Yu, Qinghua Cui, Yiyin Wang, Chaoxiong Zhang, Xiaofang Zhou, Ziliang Feng, Weiguo Zhou, Quanshui Fan* and Fuqiang Zhang*

BMC Microbiology 2012, 12:305  doi:10.1186/1471-2180-12-305

Article Metrics

2496
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 47 accesses
  • Last 365 days: 487 accesses
  • All time: 2496 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information