Table 5

Sense and antisense primers for real-time PCR

Target

Primers

PCR product (bp)


β-actin

5'-TGATGGTGGGCATGGGTCAGA-3'

5'-CCCATGCCAATCTCATCTTGT-3'

800

GRK4

5'-AATGTATGCCTGCAAAAAGC-3'

5'-GATTGCCCAGGTTGTAAATG-3'

235

DGKD

5'-CTCGGCTTACGGTTATTCCAG-3'

5'-CCATCTCCATCTTCAGCCTCC-3'

656

LCP2

5'-CACTGAGGAATGTGCCCTTTC-3'

5'-GTGCCTCTTCCTCCTCATTGG-3'

408


Complemented 2D6 mutant had similar results to the wild-type bacterium. Y = Yes; N = No

Jha et al. BMC Microbiology 2010 10:100   doi:10.1186/1471-2180-10-100

Open Data