Table 1

Transcriptional contribution scores (TCS) and estimated functional levels (Xm) of top 30 selected TFBS and MBS

5'-proximal regulatory region

3'-untranslated region

TFBS

TCS(×10-6)

Xm

MBS

TCS(×10-6)

Xm


CTCCAA

4.744

-0.186

TGGTGTC

5.073

0.576

GCGTTA

4.684

-0.546

GCTGTGC

4.936

0.550

CACATA

4.640

-0.175

CTGGTGT

4.914

0.526

AACTGA

4.615

-0.207

TGACCAG

4.830

0.531

CCTACC

4.613

-0.232

CTCCCAA

4.824

0.642

GACACA

4.608

-0.171

GTGTTGC

4.782

0.747

AACACA

4.606

-0.168

TATGTAG

4.756

0.694

CACAAC

4.595

-0.185

ACCTGGC

4.724

0.554

ACAAGT

4.582

-0.229

TGGAGCA

4.724

0.560

CCACAA

4.552

-0.187

ACAACAG

4.713

0.735

AAGTTA

4.548

-0.207

GCTGTTT

4.698

0.359

GCATGC

4.533

0.285

AAGACAA

4.692

0.460

ACACAC

4.530

-0.074

TGTCTCG

4.687

0.872

AGGGGA

4.527

-0.134

GTGCCTC

4.687

0.438

CAAGGG

4.525

-0.146

TTGAGGT

4.687

0.821

AAAATA

4.523

-0.113

CTGTGCT

4.676

0.322

CAGCCC

4.522

-0.111

GCTCCCT

4.671

0.484

ATCTTG

4.519

0.195

GGTCCTG

4.655

0.499

AAGTAA

4.512

-0.176

CAGGACT

4.655

0.421

ACGCCC

4.494

-0.171

GGGGCCA

4.655

0.442

CTCCGA

4.492

-0.221

AGGGAAC

4.645

0.759

TCACAA

4.491

-0.158

GTGTATC

4.639

0.658

GCCGGC

4.487

0.213

TTCTAGA

4.639

0.450

AGGGCA

4.484

-0.130

GTGCTCA

4.639

0.449

ACGCTA

4.484

-0.362

GGTGTCT

4.629

0.526

AAGCAC

4.484

-0.184

AGACAAC

4.613

0.673

AGGACT

4.479

-0.152

GAATTGC

4.613

1.065

CTGCAG

4.477

-0.156

GGTACTG

4.613

0.694

CCCATA

4.473

-0.238

CTCTTCC

4.608

0.311

GGCACA

4.469

-0.159

ACAGCCT

4.602

0.407


Wang et al. BMC Genomics 2008 9(Suppl 1):S19   doi:10.1186/1471-2164-9-S1-S19

Open Data