Figure 3.

Maximum parsimony tree of 12 aquaporin genes and the three O. arcticus clones (sb_005_09I19, CL138 and sb_006_05H07) (arrowed). Accession numbers: Human AQPs 1-12A: P29972, P41181, Q92482, P55087, P55064, Q13520, O14520, O94778, O43315, Q96PS8, Q8NBQ7, Q8IXF9; Mouse AQPs 1-12A (10 is absent): Q02013, P56402, Q8R2N1, P55088, Q9WTY4, Q8C4A0, O54794, P56404, Q9JJJ3, Q8BHH1, Q8CHJ2. Bovin AQPs 1, 3, 4: P47865, Q08DE6, O77750. Dog (CANFA) AQP 1: Q9N2J4. Sheep AQP5: Q866S3. Frog AQP (RANES) (Rana esculenta): P50501. Insect AQPs: Q0IG28, Q9NHW7: AEDAE: Aedes aegypti (yellow fever mosquito); Q23808: CICVR: Cicadella viridis (green leaf hopper); Q9V5Z7: DROME (Drosophila melanogaster) (fruit fly); Q25074: HAEIX (Haematobia irritans exigua) (buffalo fly).

Clark et al. BMC Genomics 2007 8:475   doi:10.1186/1471-2164-8-475
Download authors' original image