Figure 6.

van Ruissen et al. BMC Genomics 2005 6:91   doi:10.1186/1471-2164-6-91