Figure 1.

Sample AIRnet Network inferred using 40% threshold

Oviatt et al. BMC Genomics 2010 11(Suppl 2):S6   doi:10.1186/1471-2164-11-S2-S6