Table 4

Hu re-sequencing data: per-read error rate estimates
Sample sr estimate sr standard error mm estimate
SRR032565 0.08 0.0004 0.15
SRR032566 0.06 0.0002 0.11
SRR032567 0.08 0.0003 0.12
SRR032568 0.07 0.0006 0.13
SRR032569 0.06 0.0003 0.12
SRR032570 0.07 0.0011 0.11
SRR032571 0.07 0.0003 0.12
SRR032572 0.08 0.0003 0.12
SRR032573 0.16 0.0005 0.19
SRR032574 0.06 0.0007 0.10
SRR032575 0.09 0.0007 0.13
SRR032576 0.11 0.0006 0.14
SRR032577 0.08 0.0007 0.12
SRR032578 0.19 0.0004 0.13
SRR032580 0.07 0.0004 0.11
SRR032581 0.11 0.0002 0.11
SRR032582 0.15 0.0002 0.13
SRR032583 0.11 0.0003 0.13
SRR032584 0.08 0.0004 0.14
SRR032586 0.08 0.0001 0.13
SRR032587 0.09 0.0005 0.14
SRR032588 0.07 0.0003 0.13
SRR033543 0.08 0.0005 0.13
SRR033544 0.15 0.0002 0.16

Shadow regression is abbreviated “sr”. Mismatch-counting is abbreviated “mm”.

Victoria Wang et al.

Victoria Wang et al. BMC Bioinformatics 2012 13:185   doi:10.1186/1471-2105-13-185

Open Data