Skip to main content

Search

474 result(s) for 'author#Yong Qin' within BMC

Page 2 of 24

Sort by: Relevance | Date

 1. Published data on the association between AURKA polymorphisms and breast cancer (BC) risk are inconclusive. This meta-analysis was performed to derive a more precise estimation on the relationship between AURK...

  Authors: Zhi-Jun Dai, Hua-Feng Kang, Xi-Jing Wang, Yong-Ping Shao, Shuai Lin, Yang Zhao, Hong-Tao Ren, Wei-Li Min, Meng Wang and Xiao-Xu Liu
  Citation: Cancer Cell International 2014 14:91
 2. Daodi medicinal materials (DMMs), with unique characteristics and specific ecological growing environments, are recognized as high-quality medicinal products of Chinese medicinal materials (CMMs). The quality eva...

  Authors: Xindan Liu, Ying Zhang, Menghua Wu, Zhiguo Ma, Zihan Huang, Fang Tian, Sihan Dong, Simin Luo, Yu Zhou, Jinju Zhang, Nanxin Li, Xiaofang He and Hui Cao
  Citation: Chinese Medicine 2020 15:86
 3. Bone defects can be seen everywhere in the clinic, but it is still a challenge for clinicians. Bibliometrics tool CiteSpace is based on the principle of “co-citation analysis theory” to reveal new technologies...

  Authors: Haixiong Lin, Xiaotong Wang, Minling Huang, Zige Li, Zhen Shen, Junjie Feng, Huamei Chen, Jingjing Wu, Junyan Gao, Zheng Wen, Feng Huang and Ziwei Jiang
  Citation: Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2020 15:463
 4. Clarifying the association between 5-methyltetrahydrofolate and homocysteine and the effect pattern of methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR C677T) may contribute to the management of homocysteine and ma...

  Authors: Yu Cheng, Shuai Liu, Duo Chen, Yiman Yang, Qiongyue Liang, Ya Huo, Ziyi Zhou, Nan Zhang, Zhuo Wang, Lishun Liu, Yun Song, Xiangyi Liu, Yong Duan, Xiuwen Liang, Bingjie Hou, Binyan Wang…
  Citation: Nutrition Journal 2022 21:29
 5. Authors: Chun Xi Liu, Qin Hu, Yan Wang, Wei Zhang, Zhi Yong Ma, Jin Bo Feng, Rong Wang, Xu Ping Wang, Bo Dong, Fei Gao, Ming Xiang Zhang and Yun Zhang
  Citation: Molecular Medicine 2022 28:53

  The original article was published in Molecular Medicine 2010 17:Art10

 6. The editors of Virology Journal would like to thank all our reviewers who have contributed to the journal in Volume 9 (2012). The success of any scientific journal depends on an effective and strict peer review p...

  Authors: Linfa Wang
  Citation: Virology Journal 2013 10:44
 7. Authors: Yichun Xu, Yong Yang, Yichao Wang, Jun Su, Tianlong Chan, Jiajing Zhou, Yi Gong, Ke Wang, Yifeng Gu, Congmeng Zhang, Guanjin Wu, Ling Bi, Xiong Qin and Junsong Han
  Citation: Journal of Translational Medicine 2023 21:268

  The original article was published in Journal of Translational Medicine 2023 21:250

 8. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Shu-Jin Fan, Hong-Kun Tan, Yu-Cheng Xu, Yuan-Zhi Chen, Tian-Ao Xie, Zhi-Yong Pan, Shi Ouyang, Qin Li, Xiao-yan Li, Zhen-Xing Li and Xu-Guang Guo
  Citation: BMC Infectious Diseases 2020 20:560

  The original article was published in BMC Infectious Diseases 2020 20:525

 9. The double-lumen tube (DLT) is an essential equipment for thoracic anesthesia and the precise position of DLT placement is particularly important for anesthesia and surgery. However, the incidence of DLT malpo...

  Authors: Xi Zhang, Dong-Xu Wang, Qin Zhang, Qi-Bin Shen, Fei Tong, Yong-He Hu, Zhen-Duo Zhang, Fei-Fan Liu, Ya-Wen Tang, Juan-Li Chen, He Liu, Feng Zhou and Si-Ping Hu
  Citation: Trials 2023 24:67
 10. There has been little literature about leukemia epidemiology in Nanjing in recent years. We aimed to explore the incidence rate, gender and age distribution of leukemia in Nanjing using the leukemia database o...

  Authors: Bao-An Chen, Zhi-Hu Huang, Xiao-Ping Zhang, Jian Ou-Yang, Jian-Yong Li, Yong-Ping Zhai, Xue-Mei Sun, Yan-Li Xu, Qin Lu, Jian-Min Wang, Dong Li, Hui Liao, Zhi-Xiang Shen, Yan-Yan Wang, Xiao-Jing Yu, Hui Ye…
  Citation: Journal of Hematology & Oncology 2010 3:21
 11. MicroRNAs (miRNAs) regulate gene expression by inhibiting translation or targeting messenger RNA (mRNA) for degradation in a posttranscriptional fashion. In this study, we show that ectopic expression of miR-3...

  Authors: Qiu Chen, Lei Li, Yu Tu, Lu Lin Zheng, Wei Liu, Xue Yong Zuo, Yong Ming He, Shu Yu Zhang, Wei Zhu, Jian Ping Cao, Feng Mei Cui and Jun Hou
  Citation: Cellular & Molecular Biology Letters 2014 19:115
 12. This article has been retracted. Please see the Retraction Notice for more detail: https://doi.org/10.1186/s12943-018-0783-3.

  Authors: Xiaomin Fu, Xiaoyan Zhu, Fujun Qin, Yong Zhang, Jizhen Lin, Yuechao Ding, Zihe Yang, Yiman Shang, Li Wang, Qinxian Zhang and Quanli Gao
  Citation: Molecular Cancer 2022 21:161
 13. Ovarian tumour domain deubiquitinase with linear linkage specificity (OTULIN) is a potent negative regulator of the nuclear factor-κB (NF-κB) signalling pathway, and it plays a strong neuroprotective role foll...

  Authors: Hongbei Xu, You Wang and Yong Luo
  Citation: Molecular Medicine 2021 27:37
 14. Authors: Yun-ping Hu, Yun-peng Jin, Xiang-song Wu, Yang Yang, Yong-sheng Li, Huai-feng Li, Shan-shan Xiang, Xiao-ling Song, Lin Jiang, Yi-jian Zhang, Wen Huang, Shi-li Chen, Fa-tao Liu, Chen Chen, Qin Zhu, Hong-zhuan Chen…
  Citation: Molecular Cancer 2021 20:110

  The original article was published in Molecular Cancer 2019 18:167