Skip to main content

Search

1473 result(s) for 'author#Wei Yin' within BMC

Page 1 of 74

Sort by: Relevance | Date

 1. Modified Erxian decoction (MEXD), i.e., Erxian decoction (EXD) with Fructus Schisandrae chinensis (Wu Wei Zi) added, has been used to alleviate menopausal symptoms. This study aimed to investigate the effects of...

  Authors: Shi Wei Wang, Fei Hua Wu, Yan Bo Zhang, Liang Zhang, Jing Su, Hei Kei Wong, Ai Hua Liu, Ho Pan Cheung, Tzi Bun Ng, Yao Tong and Stephen Cho Wing Sze
  Citation: Chinese Medicine 2016 11:47
 2. Tic disorders (TD) is a neuropsychiatric disease with twitch as the main manifestation in childhood. Jiu-Wei-Xi-Feng granules has been marketed in China for treating children with TD. As Long Gu (Os Draconis) in ...

  Authors: Sheng-xuan Guo, Rui-ben Li, Si-yuan Hu, Qiu-han Cai, Cheng-liang Zhong and Rui-min Hao
  Citation: Trials 2022 23:898
 3. The opposite effects of chemotherapy, which enhance the malignancy of treated cancers such as hepatocellular carcinoma (HCC), are not well understood. We investigated this phenomenon and corresponding mechanis...

  Authors: Wei Xiong, Zheng-Gang Ren, Shuang-Jian Qiu, Hui-Chuan Sun, Lu Wang, Bin-Bin Liu, Qi-Song Li, Wei Zhang, Xiao-Dong Zhu, Liang Liu, Wen-Quan Wang and Zhao-You Tang
  Citation: BMC Cancer 2010 10:219
 4. The two original plants of the oolong tea cultivar (‘Tieguanyin’) are “Wei shuo” ‘Tieguanyin’—TGY (Wei) and “Wang shuo” ‘Tieguanyin’—TGY (Wang). Another cultivar, ‘Benshan’ (BS), is similar to TGY in its aroma...

  Authors: Yuqiong Guo, Chen Zhu, Shanshan Zhao, Shuting Zhang, Wenjian Wang, Haifeng Fu, Xiaozhen Li, Chengzhe Zhou, Lan Chen, Yuling Lin and Zhongxiong Lai
  Citation: BMC Genomics 2019 20:265
 5. Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer-related deaths worldwide. Chinese herbal medicine (CHM) is frequently provided to HCC patients. The aim of this study was to understand the p...

  Authors: Chin-Tsung Ting, Chian-Jue Kuo, Hsiao-Yun Hu, Ya-Ling Lee and Tung-Hu Tsai
  Citation: BMC Complementary and Alternative Medicine 2017 17:118
 6. Autophagy is a highly regulated biological process that mediates the degradation of intracellular components. It is required for tumor cell metabolism and homeostasis. Yin-Yang 1 (YY1) has been reported to be ...

  Authors: Chuang Yang, Jing-Jing Zhang, Yun-Peng Peng, Yi Zhu, Ling-Di Yin, Ji-Shu Wei, Wen-Tao Gao, Kui-Rong Jiang and Yi Miao
  Citation: Journal of Translational Medicine 2017 15:211
 7. Yin Yang 1 (YY1) is a transcription factor that regulates diverse biological processes and increasing recognized to have important roles in carcinogenesis. The function and clinical significance of YY1 in gast...

  Authors: Wei Kang, Joanna HM Tong, Anthony WH Chan, Junhong Zhao, Yujuan Dong, Shiyan Wang, Weiqin Yang, Frankie MC Sin, Simon SM Ng, Jun Yu, Alfred SL Cheng and Ka Fai To
  Citation: Journal of Translational Medicine 2014 12:80
 8. Xian-Fang-Huo-Ming-Yin (XFHM), a traditional herbal formula, has been used to treat sores and carbuncles for hundreds of years in Asia. Nowadays, its clinical effects in treatment of rheumatoid arthritis (RA) ...

  Authors: Jinyu Li, Yi Wei, Xue Li, Dashuai Zhu, Bo Nie, Jingwei Zhou, Lixia Lou, Bin Dong, Aiming Wu, Yongzhe Che, Meng Chen, Lingqun Zhu, Mingwei Mu and Limin Chai
  Citation: BMC Complementary and Alternative Medicine 2017 17:12
 9. As current symptomatic treatments of constipation are still unsatisfactory, an increasing number of patients seek help from Chinese medicine (CM), particularly Chinese herbal medicine (CHM). This study aimed t...

  Authors: Linda L. D. Zhong, Guang Zheng, Li Da Ge, Cheng Yuan Lin, Tao Huang, Ling Zhao, Cheng Lu, Ai Ping Lu and Zhao Xiang Bian
  Citation: Chinese Medicine 2016 11:28
 10. Sheng-Mai Yin (SMY), a modern Chinese formula based on Traditional Chinese Medicine theory, has been used to treat cardiovascular diseases in Eastern Asia. Our study focuses on the cardioprotection of SMY agai...

  Authors: Shaojun Ma, Xiaojiang Li, Liang Dong, Jinli Zhu, He Zhang and Yingjie Jia
  Citation: BMC Complementary and Alternative Medicine 2016 16:61
 11. Postprandial distress syndrome manifests as a feeling of fullness and early satiation that can significantly reduce the quality of life of the patients. In Chinese medicine (CM), the syndrome is traditionally ...

  Authors: Sai Ho Sin, Jing Wu, Yuchen Kang, Kar Hung Kevin Yip, Ngo Suet Kong, Hei Wan, Bacon Fung Leung Ng and Haiyong Chen
  Citation: Trials 2021 22:135
 12. Systemic glucocorticoids are effective for the management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbation but have serious adverse effects. Traditional Chinese medicine (TCM) can bring additional ...

  Authors: Qing Kong, Shuming Mo, Wenqian Wang, Zihui Tang, Ying Wei, Yijie Du, Baojun Liu, Lingwen Kong, Yubao Lv and Jingcheng Dong
  Citation: Trials 2020 21:760
 13. Chronic gastritis (CG), a poorly understood entity, is a very common disease of the digestive tract and is difficult to cure. Chronic non-atrophic gastritis (CNG) is the most common type of CG. Even if treated...

  Authors: Xiao-xin Zhang, Wei-wei Chen, Bin She, Rui-jie Luo, Na Shi, Ping Xue, Xiao-nan Yang and Qing Xia
  Citation: Trials 2014 15:272
 14. Gongcheng Yao Autonomous County (Gongcheng) is typical for the Yao people in northeastern Guangxi, southern China. The Yao people have a long history of using medicinal plants. In this study, we used ethnobota...

  Authors: Zhaocen Lu, Hailing Chen, Chunrui Lin, Gui Ou, Junsheng Li and Weibin Xu
  Citation: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2022 18:49
 15. Marketplaces reflect not only the commerce of an area, but also its culture. In Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture with Kaili as its capital, Guizhou Province, China, traditional medicine is thriv...

  Authors: Sizhao Liu, Beixi Zhang, Jiangju Zhou, Qiyi Lei, Qiong Fang, Edward J. Kennelly and Chunlin Long
  Citation: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2021 17:67
 16. Over the past two or three decades, the prevalence of asthma has significantly increased worldwide; therefore, effective treatment without side effects is of utmost importance. Traditional Chinese medicine (TC...

  Authors: Wenhan Jiang, Zifeng Ma, Huiyong Zhang, Henry S. Lynn, Beiqi Xu, Xiao Zhang, Rongrong Bi, Jiyou Fu, Yue Chen, Zhen Xiao, Zhijie Zhang and Zhenhui Lu
  Citation: Trials 2018 19:355
 17. Chinese herbal products (CHPs) have been frequently used among patients with chronic diseases including hypertension; however, the co-prescription pattern of herbal formulae and single herbs remain uncharacter...

  Authors: Pei-Rung Yang, Wei-Tai Shih, Yen-Hua Chu, Pau-Chung Chen and Ching-Yuan Wu
  Citation: BMC Complementary and Alternative Medicine 2015 15:163
 18. Liver cirrhosis is one of the main causes of the morbidity and mortality in liver diseases. Chinese herbal medicine (CHM) has long been used for the clinical treatment of liver diseases. This study was designe...

  Authors: Fuu-Jen Tsai, Pei-Yuu Yang, Chao-Jung Chen, Ju-Pi Li, Te-Mao Li, Jian-Shiun Chiou, Chi-Fung Cheng, Po-Heng Chuang, Ting-Hsu Lin, Chiu-Chu Liao, Shao-Mei Huang, Bo Ban, Wen-Miin Liang and Ying-Ju Lin
  Citation: BMC Complementary Medicine and Therapies 2020 20:221