Table 1

Data sources of PharmDB
Drug-Protein Relation Protein-Disease Relation Drug-Disease Relation Protein-Protein Interaction Update Date
EntrezGene Interaction V 2011.07.20
MINT V 2011.07.08
DIP V 2010.10.10
PharmGKB V V V V 2011.07.20
CTD V V V 2011.07.11
TTD V V V 2011.07.04
ChemBank V 2011.07.21
OMIM V 2011.03.10
GAD V 2011.07.16

Lee et al.

Lee et al. BMC Systems Biology 2012 6:80   doi:10.1186/1752-0509-6-80

Open Data