Open Access Research article

Metabolic profiles characterizing different phenotypes of polycystic ovary syndrome: plasma metabolomics analysis

Yue Zhao, Li Fu, Rong Li, Li-Na Wang, Yan Yang, Na-Na Liu, Chun-Mei Zhang, Ying Wang, Ping Liu, Bin-Bin Tu, Xue Zhang and Jie Qiao*

BMC Medicine 2012, 10:153  doi:10.1186/1741-7015-10-153

Article Metrics

4474
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 100 accesses
  • Last 365 days: 1900 accesses
  • All time: 4474 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation