Figure 4.

Numerical Rating Scale – Swahili. Instructions for patients: “Ikiwa 0 inamaanisha ‘hakuna uchungu,’ na 10 inamaanisha ‘uchungu mbaya zaidi wenye unaweza kufikiria,’ katika mizani hii ya 0 mpaka 10, ni kipi kiwango chako cha sasa cha uchungu?”

Huang et al. BMC Palliative Care 2012 11:5   doi:10.1186/1472-684X-11-5
Download authors' original image