Download references

Open Access

Budget impact analysis of ustekinumab in the management of moderate to severe psoriasis in Greece

Georgia Avgerinou, Ioannis Bassukas, Georgios Chaidemenos, Andreas Katsampas, Marita Kosmadaki, Hara Kousoulakou*, Athanasios Petridis, Brad Schenkel, Dimitrios Sotiriadis, Theofanis Spiliopoulos, Panagiotis Stavropoulos, Evgenia Toumpi and Loukas Xaplanteris

BMC Dermatology 2012, 12:10  doi:10.1186/1471-5945-12-10

Include


Format