Table 1

Descriptive statistics over study variables, total sample n=6702
Variables n M SD Missing n (%)
Work group
Physical exercise (range 1–5) 2154 3.40 1.10 7 (0.3)
EPQ extroversion (range 0–6) 2062 3.73 1.83 99 (4.6)
EPQ neuroticism (range 0–6) 2087 1.76 1.72 74 (3.4)
Feeling strong (range 1–7) 2142 4.63 1.12 19 (0,9)
Social activities (range 1–5) 2148 2.05 .75 13 (0,6)
Work support (range 1–4) 1972 3.38 .53 189 (8.7)
Work load (range 1–4) 2029 2.08 .65 132 (6.1)
Work control (range 1–4) 2029 3.27 .75 132 (6.1)
Sick leave group
Physical exercise (range 1–5) 4498 3.45 1.06 13 (0,3)
EPQ extroversion (range 0–6) 4300 3.83 1.78 211 (4.7)
EPQ neuroticism (range 0–6) 4350 2.17 1.85 161 (3.6)
Feeling strong (range 1–7) 4465 4.25 1.15 46 (1.0)
Social activities (range 1–5) 4485 2.09 .76 26 (0,6)
Work support (range 1–4) 4209 3.26 .56 302 (6.7)
Work load (range 1–4) 4258 2.01 .63 253 (5.6)
Work control (range 1–4) 4243 3.06 .78 268 (5.9)

Sivertsen et al.

Sivertsen et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2013 14:100   doi:10.1186/1471-2474-14-100

Open Data