Table 1

Study population characteristics (Nā€‰=ā€‰593)
Characteristics
Gender, n (%)
women 223 (38%)
men 370 (62%)
Self-rated health, n (%)
excellent 149 (25%)
good 337 (57%)
fair 82 (14%)
poor 25 (4%)
Prior sickness absence days, n (%)
0 123 (20%)
1-10 195 (33%)
11-29 107 (18%)
30-60 110 (19%)
>60 58 (10%)
Prior sickness absence episodes, n (%)
0 123 (21%)
1 132 (22%)
2 118 (20%)
3 77 (13%)
4 64 (11%)
ā‰„5 79 (13%)

Roelen et al.

Roelen et al. BMC Public Health 2013 13:105   doi:10.1186/1471-2458-13-105

Open Data