Table 2

Indications for induction of labor by gestational age (weeks)
Indication < 28 28-33 34-36 37-41 ≥ 42 Overall %
N % N % N % N % N %
Fetal death (N - 291) 10 3.4 85 29.2 62 21.3 121 41.6 13 4.5 6.2
IUGR (N - 77) 2 2.6 9 11.7 16 20.8 48 62.3 2 2.6 1.6
Fetal distress (N-675) 1 0.1 10 1.5 61 9.0 580 85.9 23 3.4 14.3
Multiple pregnancy (N - 100) 2 2.0 1 1.0 11 11.0 84 84.0 2 2.0 2.1
PROM (N - 981) 9 0.9 40 4.1 154 15.7 750 76.5 28 2.9 20.8
Chorio-amnionitis (N - 55) 1 1.8 4 7.3 13 23.6 33 60.0 4 7.3 1.2
Vaginal bleeding (N - 80) 1 1.3 10 12.5 9 11.3 55 68.8 5 6.3 1.7
Pre-eclampsia/eclampsia (N - 291) 7 2.4 14 4.8 29 10.0 232 79.7 9 3.1 6.2
Post term ≥ 42 weeks (N - 540) - - - - - - - - 540 100.0 11.5
Elective induction (N - 333) - - 4 1.2 10 3.0 292 87.7 27 8.1 7.1
Maternal request (N - 67) 1 1.5 - - 3 4.5 63 94.0 - - 1.4
Any other pregnancy complication (N - 703) 7 1.0 23 3.3 19 2.7 636 90.5 18 2.6 14.9
Any other maternal medical complication (N - 523) 1 0.2 10 1.9 22 4.2 477 91.2 13 2.5 11.1

Missing values - 20.

Bukola et al.

Bukola et al. BMC Public Health 2012 12:722   doi:10.1186/1471-2458-12-722

Open Data