Table 2

Characteristics of individuals included in analysis of determinants of ART uptake (N = 2,284)

Not on ART

(%)

95% CI

On ART

(%)

95% CI

Pearson

Chi2


Age Group

15-19 (n = 143)

88.8

[79.4,94.2]

11.2

[5.8,20.6]

20-24 (n = 312)

79.5

[74.8,83.5]

20.5

[16.5,25.2]

25-29 (n = 382)

59.2

[51.8,66.2]

40.8

[33.8,48.2]

30-34 (n = 385)

43.6

[37.8,49.7]

56.4

[50.3,62.2]

35-40 (n = 330)

39.7

[33.3,46.4]

60.3

[53.6,66.7]

40-45 (n = 240)

43.3

[38.1,48.7]

56.7

[51.3,61.9]

45-50 (n = 194)

50.5

[44.5,56.5]

49.5

[43.5,55.5]

50-54 (n = 155)

41.9

[33.6,50.8]

58.1

[49.2,66.4]

55-60 (n = 73)

54.8

[48.6,60.8]

45.2

[39.2,51.4]

> 60 (n = 70)

62.9

[52.2,72.4]

37.1

[27.6,47.8]

< 0.001

Sex

FEM (n = 1,757)

56

[48.4,63.3]

44

[36.7,51.6]

MAL (n = 527)

50.7

[41.5,59.8]

49.3

[40.2,58.5]

0.031

Years of Education Attained

0 (n = 334)

52.4

[46.1,58.6]

47.6

[41.4,53.9]

1 (n = 25)

48

[30.3,66.2]

52

[33.8,69.7]

2 (n = 46)

56.5

[40.1,71.7]

43.5

[28.3,59.9]

3 (n = 93)

52.7

[42.6,62.5]

47.3

[37.5,57.4]

4 (n = 89)

49.4

[39.7,59.2]

50.6

[40.8,60.3]

5 (n = 89)

47.2

[38.1,56.5]

52.8

[43.5,61.9]

6 (n = 94)

47.9

[36.6,59.3]

52.1

[40.7,63.4]

7 (n = 177)

57.1

[48.1,65.6]

42.9

[34.4,51.9]

8 (n = 182)

59.9

[46.8,71.7]

40.1

[28.3,53.2]

9 (n = 173)

62.4

[47.2,75.6]

37.6

[24.4,52.8]

10 (n = 290)

57.6

[48.4,66.3]

42.4

[33.7,51.6]

11 (n = 238)

60.5

[47.6,72.1]

39.5

[27.9,52.4]

12 (n = 454)

50.4

[44.0,56.9]

49.6

[43.1,56.0]

0.062

Assets Index (1 = poorest)

1 (n = 403)

54.8

[47.5,62.0]

45.2

[38.0,52.5]

2 (n = 440)

56.1

[47.9,64.0]

43.9

[36.0,52.1]

3 (n = 495)

56

[47.8,63.8]

44

[36.2,52.2]

4 (n = 503)

55.5

[46.8,63.8]

44.5

[36.2,53.2]

5 (n = 381)

51.2

[43.5,58.8]

48.8

[41.2,56.5]

Missing (n = 62)

51.6

[35.0,67.8]

48.4

[32.2,65.0]

0.709

Urban/Rural

Peri-Urban (n = 822)

51.5

[41.6,61.2]

48.5

[38.8,58.4]

Rural (n = 1,296)

58.2

[49.7,66.2]

41.8

[33.8,50.3]

Urban (n = 166)

44.6

[35.1,54.5]

55.4

[45.5,64.9]

< 0.001

Distance to Clinic

< 1 Km (n = 306)

45.4

[37.9,53.2]

54.6

[46.8,62.1]

1-2 Km (n = 597)

52.8

[45.0,60.4]

47.2

[39.6,55.0]

2-3 Km (n = 457)

56.5

[49.0,63.6]

43.5

[36.4,51.0]

3-4 Km (n = 378)

52.6

[45.0,60.2]

47.4

[39.8,55.0]

4-5 Km (n = 228)

61.8

[52.8,70.2]

38.2

[29.8,47.2]

> 5 Km (n = 318)

62.6

[52.4,71.8]

37.4

[28.2,47.6]

< 0.001

Total (n = 2,284)

54.8

[48.5,60.9]

45.2

[39.1,51.5]


Cooke et al. BMC Public Health 2010 10:585   doi:10.1186/1471-2458-10-585

Open Data