Download references

Open Access

Abnormalities of cortical-limbic-cerebellar white matter networks may contribute to treatment-resistant depression: a diffusion tensor imaging study

Hong-jun Peng, Hui-rong Zheng, Yu-ping Ning, Yan Zhang, Bao-ci Shan, Li Zhang, Hai-chen Yang, Jun Liu, Ze-xuan Li, Jian-song Zhou, Zhi-jun Zhang and Ling-jiang Li*

  • * Corresponding author: Ling-jiang Li llj2920@163.com

  • † Equal contributors

BMC Psychiatry 2013, 13:72  doi:10.1186/1471-244X-13-72

Include


Format