Download references

Open Access Open Badges

Circulating hematopoietic stem cell count is a valuable predictor of prematurity complications in preterm newborns

Maciej Kotowski, Krzysztof Safranow, Miłosz P Kawa, Joanna Lewandowska, Patrycja Kłos, Violetta Dziedziejko, Edyta Paczkowska, Ryszard Czajka, Zbigniew Celewicz, Jacek Rudnicki and Bogusław Machaliński*

BMC Pediatrics 2012, 12:148  doi:10.1186/1471-2431-12-148

Include


Format