Open Access Research article

Sequence mining and transcript profiling to explore differentially expressed genes associated with lipid biosynthesis during soybean seed development

Huan Chen, Fa-Wei Wang, Yuan-Yuan Dong, Nan Wang, Ye-Peng Sun, Xiao-Yan Li, Liang Liu, Xiu-Duo Fan, Hai-Long Yin, Yuan-Yuan Jing, Xin-Yue Zhang, Yu-Lin Li, Guang Chen* and Hai-Yan Li*

BMC Plant Biology 2012, 12:122  doi:10.1186/1471-2229-12-122

Article Metrics

2970
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 89 accesses
  • Last 365 days: 676 accesses
  • All time: 2970 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information