Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Activation of coagulation and tissue fibrin deposition in experimental influenza in ferrets

Marco Goeijenbier*, Eric CM van Gorp, Judith MA Van den Brand, Koert Stittelaar, Kamran Bakhtiari, Joris JTH Roelofs, Geert van Amerongen, Thijs Kuiken, Byron EE Martina, Joost CM Meijers and Albert DME Osterhaus

BMC Microbiology 2014, 14:134  doi:10.1186/1471-2180-14-134

Include


Format