Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Association between the ABO blood group and the human intestinal microbiota composition

Harri Mäkivuokko*, Sampo J Lahtinen, Pirjo Wacklin, Elina Tuovinen, Heli Tenkanen, Janne Nikkilä, Marika Björklund, Kari Aranko, Arthur C Ouwehand and Jaana Mättö

BMC Microbiology 2012, 12:94  doi:10.1186/1471-2180-12-94

Include


Format