Download references

Open Access

Comparative genomics of Lupinus angustifolius gene-rich regions: BAC library exploration, genetic mapping and cytogenetics

Michał Książkiewicz*, Katarzyna Wyrwa, Anna Szczepaniak, Sandra Rychel, Karolina Majcherkiewicz, Łucja Przysiecka, Wojciech Karlowski, Bogdan Wolko and Barbara Naganowska

BMC Genomics 2013, 14:79  doi:10.1186/1471-2164-14-79

Include


Format