Open Access Highly Accessed Open Badges Research article

Efficient assembly and annotation of the transcriptome of catfish by RNA-Seq analysis of a doubled haploid homozygote

Shikai Liu, Yu Zhang, Zunchun Zhou, Geoff Waldbieser, Fanyue Sun, Jianguo Lu, Jiaren Zhang, Yanliang Jiang, Hao Zhang, Xiuli Wang, KV Rajendran, Lester Khoo, Huseyin Kucuktas, Eric Peatman and Zhanjiang Liu*

BMC Genomics 2012, 13:595  doi:10.1186/1471-2164-13-595

Article Metrics

4962
Total accesses


4
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 66 accesses
  • Last 365 days: 1243 accesses
  • All time: 4962 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 4 citations

Open Badges