Table 1

Total cis-regulatory information content of orthologous stress-associated bZIP transcription factors of rice, sorghum and Arabidopsis
Tri-species COG
Comparison A1 A2 D1 D2 H1 I1 I2 S1 S2
TFBS in all species 23 12 18 20 22 23 17 18 10
TFBS in Os only 65 45 74 39 85 70 52 69 38
TFBS in Sb only 70 42 70 48 62 70 44 62 17
TFBS in At only 83 48 99 91 62 92 60 81 63
X2 (Os:Sb:At) = 1:1:1 2.357 0.400 6.099 26.015 5.061 4.173 2.462 3.911 26.927
** **** ** ** ** ****
X2 (Os:Sb) = 1:1 0.185 0.182 0.111 0.931 3.599 0.000 0.667 0.374 8.018
* ***
X2 (Os:At) = 1:1 2.189 0.043 3.613 20.800 3.599 2.988 0.571 0.960 6.188
* **** * * **
X2 (Sb:At) = 1:1 1.105 0.400 4.976 13.302 0.000 2.988 2.762 2.524 26.450
** **** * * ****

Probability: 2.706 (α = 0.1)*; 3.841 (α = 0.05)**; 6.635 (α = 0.01)***; 10.827 (α = 0.001)****.

Rice (Os); Sorghum (Sb); Arabidopsis (At).

Xu et al.

Xu et al. BMC Genomics 2012 13:497   doi:10.1186/1471-2164-13-497

Open Data