Table 2

The updated list of C2H2 zinc finger protein families, that have expansion in Homo sapiens, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans and Daphnia pulex along with their accession numbers.

Family

Homo sapiens

Drosophila melanogaster

Caenorhabditis elegans

Daphnia pulex

Location

(D. pulex, v1.1)


EGR

EGR1 (NP_001955)

SR (NP_524395)

EGRH1 (NP_510467)

SR (Dappu-96734)

5:1579836-1581770

EGR2 (NP_000390)

EGRH2 (NP_500019)

EGR3 (NP_004421)

EGRH3 (NP_001041062)

EGR4 (NP_001956)


ZFH1/2

ZEB1 (P37275)

ZFH1 (P28166)

ZAG1 (Q94196)

ZFH1 (Dappu-225224)

31:791001-795287

ZEB2 (O60315)


ZFH3/4

ZFHX2 (Q9C0A1)

ZFH2 (P28167)

ZC123.3 (O45019)

ZFH2 (Dappu-233159)

2:1855545-1862285

ZFHX3 (Q15911)

ZFHX4 (Q86UP3)


SPALT

SALL1 (Q9NSC2)

SPALTm (P39770)

SEM4(NP_491997)

SALL (Dappu-111734)

88:97830-103728

SALL2 (Q9Y467)

SPALTr (NP_523548)

SALL3 (Q9BXA9)

SALL4 (Q9UJQ4)


DISCO

BNC1 (Q01954)

DISCO (P23792)

F55C5.11 (Q1ZXU0)

DISCO (Dappu-442650)

91:404649-427757

BNC2 (Q6ZN30)

DISCO-r (NP_727938)


GFI

GFI1 (Q99684)

SENS (NP_524818)

PAG3 (O02265)

GPS-A (Dappu-113215)

106:388895-391820

GFI1b (NP_004179)

GPS-B (Dappu-113216)

106:410992-414351


BLIMP1

PRDM1 (O75626)

BLIMP1 (NP_647982)

BLIMP1 (NP_492723)

PRDM1A (Dappu-319330)

29:157096-160885

ZNF683 (Q8IZ20)

PRDM1B (Dappu-333601)

247:75181-89061


ZEP

HIV-EP1 (P15822)

SHN (NP_476724)

SMA9 (CAF31491)

SHN (Dappu-226641)

60:513635-519628

HIV-EP2 (P31629)

HIV-EP3 (NP_078779)


IA1

INSM1 (Q01101)

NERFIN1 (NP_524783)

EGL46 (NP_504694)

NERFIN (Dappu-95880)

3:3754452-3756797

INSM2 (NP_115983)

NERFIN2 (NP_524300)


EVI1

PRDM16 (Q9HAZ2)

HAM (Q8I7Z8)

EGL46 (CAA91353)

HAM (Dappu-113201)

106:272281-278224

EVI1 (Q03112)

CG10348 (NP_609904)


FEZ

FEZF1(NP_001019784)

CG31670 (NP_608631)

Y38H8A.5 (NP_502594)

FEZL(Dappu-40822)

2:1567364-1568302

FEZF2 (NP_060478)


ZFAM1

ZNF706 (Q9Y5V0)

CG18081 (NP_648807)

C01F6.9 (NP_501583)

ZFAM706 (Dappu-230733)

17:391722-392672

CG15715 (NP_648808)

K10B3.1b (NP_001024783)


ZFAM2

ZNF342 (Q8WUU4)

CG9650 (NP_727173)

F13H6.1b (NP_001122913)

BCL11 (Dappu-323911)

57:749423-752628

BCL11A (Q9H165)

BCL11B (Q9C0K0)


ZFAM4

ZNF384 (Q8TF68)

CG2052 (NP_726568)

LIN29 (NP_496545)

RN (Dappu-104384)

30:275315-279360

ZNF362 (NP_689706)

RN (NP_996178)

SQZ (NP_524403)


ZFAM11/12

KCMF (NP_064507)

CG11984 (NP_731306)

ZK652.6 (NP_001023029)

KCMF (Dappu-310981)

3:2220789-2222830

CG31642 (NP_723159)

CG31835 (NP_723881)

CG15286 (NP_609706)


ZIC

ZIC1 (Q15915)

OPA (P39768)

REF2 (Q94178)

OPA (Dappu-290567)

104:131019-135418

ZIC2 (O95409)

SUG (Q7K0S9)

ZIC3 (O60481)

ZIC4(Q8N9L1)

ZIC5(Q96T25)


OVO

OVOL1 (O14753)

OVOrb (P51521)

LIN48 (Q19996)

OVO (Dappu-290491)

191:57-1323

OVOL2 (Q9BRP0)


SNAIL

SNAIL3 (NP_840101)

SNAIL (P08044)

K02D7 (NP_499902)

Dappu- 53927

39:954341-955431

SNAIL2 (O43623)

ESG (P25932)

SCRT1(NP_491001)

Dappu- 129982

110:193847-194734

SNAIL1 (O95863)

WOR (NP_476601)

CES1 (NP_492338)

ESG (Dappu-347447)

23:1247838-1249532

hSCRT1 (Q9BWW7)

SCRT (Q24140)

Dappu- 61957

110:238640-239641

hSCRT2 (Q9NQ03)

CG12605 (NP_995996)

CG12391 (NP_610639)

CG17181 (NP_612040)


GLI

GLI1 (P08151)

CI (P19538)

TRA1(NP_001022880)

CI (Dappu-346973)

3:880659-885822

GLI2 (P10070)

LMD (NP_732811)

LMD (Dappu-118558)

374:17043-18830

GLI3 (P10071)

SUG (NP_996057)

GLIS1 (Q8NBF1)

GLIS2 (Q9BZE0)

GLIS3 (Q8NEA6)


ODD

Skipped

OSR1 (Q8TAX0)

ODD (P23803)

ODD1 (NP_498552)

Dappu-238529

11:2090652-2095755

OSR2 (Q8N2R0)

SOB (Q9VQS7)

ODD2 (NP_509032)

Dappu-335367

1:2333632-2339817

BOWL (Q9VQU9)

BOWL (Dappu-347540)

11:2120184-2122082

Dappu- 323619

55:200488-243259


Seetharam et al. BMC Genomics 2010 11:276   doi:10.1186/1471-2164-11-276

Open Data