Table 2

Top 25 words not part of promoter sets. The top 25 words that were not discovered as being part of the bidirectional (a) and unidirectional (b) promoter set of DNA-repair pathways. The words are sorted in descending order by the expected sequence occurrence (ES).

(a) Bidirectional

(b) Unidirectional


Word

ES

Word

ES


GCGGCCCG

3.34859

CGCCCCTG

4.12035


GGAGGCGC

2.94738

GGCGGAGG

3.91749


GCCTCTCC

2.84694

AAAGGGGC

3.15484


GCTGAGGA

2.59894

CTGGTCTC

3.14943


GCCGGGGC

2.56699

GCCTGGGC

2.75165


GCGCCTCC

2.56699

GTTTGAAA

2.47933


GCGAGGCG

2.54354

GCGCGAGG

2.25604


AGTGGGGG

2.46473

TTCTTTTC

2.23192


CTGGAGGC

2.45191

ATTCTGGA

2.21123


CGGGGGTG

2.41485

CAGGCAGG

2.17759


GAGGGGAG

2.41485

ATTTTGTT

2.15141


TGCCCGCC

2.39066

CAAAAAAA

2.13045


GCACCCCC

2.23699

AAACCTCA

2.11329


GCCTCTGG

2.23699

TCCCGCCT

2.11329


TGCCTGCG

2.23699

CCCCGCCG

2.05605


GGGCTCGC

2.21328

GAGGAGGC

2.05268


GGCAGGGC

2.18091

AGCACTGG

2.02023


CAGCAAGG

2.1341

TTATCTGC

2.02023


CGAGGCCT

2.12325

CCGCCCCA

1.99873


GAGGGAAG

2.12325

CCCGCCCT

1.94132


GGAGCTGA

2.11348

CTCTTTCT

1.94132


CCTGTCCT

2.10187

GAGAGAGC

1.94132


TCCAGGAC

2.0706

GGCCCAAC

1.94132


CCAGGCCG

2.06039

GTCTGGGC

1.94132


CGCCTGTC

2.06039

TAGGGGGC

1.94132


Lichtenberg et al. BMC Genomics 2009 10(Suppl 1):S18   doi:10.1186/1471-2164-10-S1-S18

Open Data