Table 2

The Ka/Ks ratio estimates for GAPD isoenzymes under various branch-specific models

Model

Ka/Ks ratio

Log-likelihood


R1

0.06369

-22221.41


R2m

0.05363 (all except mammalian GAPD-2)

0.12179 (mammalian GAPD-2)

-22179.54


R2i

0.07405 (all except insect GAPD)

0.02642 (insect GAPD)

-22177.37


R3

0.06263 (all except listed below)

0.12186 (mammalian GAPD-2)

0.02567 (insect GAPD)

-22150.49


R6

0.06672 (mammalian GAPD-1)

0.05218 (fish GAPD-1)

0.07492 (fish GAPD-3)

0.12187 (mammalian GAPD-2)

0.06218 (fish GAPD-2)

0.02593 (insect GAPD)

-22147.12


Kuravsky et al. BMC Evolutionary Biology 2011 11:160   doi:10.1186/1471-2148-11-160

Open Data