Table 2

Complete list of motifs associated with ineffective antisense suppression

Motifs associated with ineffective antisense activity, sorted by length


2

3

4

5


AA

AAA

AAAA

GCGG

AAAAA

AGAAA

CGATA

GGGGC

TATGA

AT

AAG

AAAG

GGAA

AAAAG

AGGGA

CGCTA

GGGGG

TATTA

GA

AAT

AAAT

GGAG

AAACA

AGGGG

CGGGG

GGGGT

TATTG

GG

AGG

AACA

GGGA

AAAGA

ATAAA

CGGTT

GGTAG

TATTT

TA

ATA

AAGA

GGGG

AAAGT

ATAAC

CGTAA

GGTTA

TCAAA

TT

ATT

AATA

GTTA

AAATA

ATAAT

CGTGT

GTAAG

TCAAT

GAA

AATC

TAAA

AAATG

ATACG

CTATA

GTAGG

TCTAG

GGA

AATG

TAAT

AAATT

ATAGA

CTATC

GTGGG

TCTTA

GGG

AATT

TACG

AACAA

ATAGG

CTCAC

GTGTA

TGGAT

TAA

ACAA

TACT

AACTA

ATATA

CTGGG

GTTAT

TGGGG

TAG

ACTA

TAGA

AAGAA

ATATT

CTTAC

TAAAA

TTAAA

TAT

AGAA

TAGG

AAGAT

ATCCG

CTTCG

TAAAC

TTAAC

TTA

AGAT

TATA

AAGCG

ATCGA

GAAAA

TAAAG

TTAAT

TTT

AGGA

TATT

AATAA

ATTAA

GAAAG

TAAAT

TTACA

AGGG

TCAA

AATAG

ATTAG

GAATA

TAATA

TTACG

ATAA

TCTA

AATAT

ATTAT

GACGA

TAATC

TTACT

ATAT

TCTT

AATCA

ATTGA

GATAA

TAATG

TTAGT

ATTA

TGGG

AATCT

ATTTA

GATTA

TAATT

TTATA

ATTT

TTAA

AATGG

ATTTG

GCGCG

TACGT

TTATT

CAAT

TTAC

AATTA

ATTTT

GCGGC

TACTT

TTCGA

CATA

TTAT

AATTG

CAAAT

GCGGG

TAGAA

TTCTT

GAAA

TTCG

AATTT

CAATA

GGAAT

TAGAT

TTTAA

GACG

TTTA

ACAAA

CATTA

GGACA

TAGGT

TTTAC

GATT

TTTT

ACAAT

CATTT

GGATC

TAGTT

TTTAT

ACATA

CCGGC

GGGAC

TATAA

TTTTA

ACTAC

CGAGC

GGGCG

TATAT

TTTTT

ACTAT

CGAGT

GGGGA

TATCA


McQuisten and Peek BMC Bioinformatics 2007 8:184   doi:10.1186/1471-2105-8-184

Open Data