Open Access Highly Accessed Research article

Elucidating the crosstalk mechanism between IFN-gamma and IL-6 via mathematical modelling

Yun-feng Qi, Yan-xin Huang*, Hong-yan Wang, Yu Zhang, Yong-li Bao, Lu-guo Sun, Yin Wu, Chun-lei Yu, Zhen-bo Song, Li-hua Zheng, Ying Sun, Guan-nan Wang and Yu-xin Li*

BMC Bioinformatics 2013, 14:41  doi:10.1186/1471-2105-14-41

Article Metrics

4064
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 134 accesses
  • Last 365 days: 1011 accesses
  • All time: 4064 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information